Volume 6 No 1 (2014): International Journal of Early Childhood Special Education

Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programının Etkililiği ile İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi


Meral Melekoğlu, Ibrahim H. Diken, Seçil Çelik, Gözde Tomris

Keywords: First step to success early intervention program/başarıya ilk adım erken eğitim programı, antisosyal davranış, erken müdahale, erken önleme


Abstract

Erken çocukluk veya ilkokul dönemi çocuklarında antisosyal davranış gösterme riski ve bu çocuklarda antisosyal davranışların tamamen yerleşmesi giderek artmaktadır. Antisosyal davranışlar, içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamada zorlanma, toplumun kurallarına aykırı davranma, istendik yönde davranmama veya toplumun geneli tarafından olumsuz olarak kabul edilen davranışlardır. Bu davranışlara ilkokul üçüncü sınıfa kadar etkili bir müdahalede bulunulmazsa antisosyal davranış kalıcı olabilmekte ve çözümü daha geç ve güç olmaktadır. Dolayısıyla etkili erken müdahale yöntemleri antisosyal davranışları önlemede ön plana çıkmaktadır. Başarıya İlk Adım (BİA) Erken Eğitim Programı etkililiğini kanıtlamış programlardan birisidir. Bu anlamda bu araştırmada antisosyal davranışları önlemeye yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programının etkililiği ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların ayrıntılı analizi yapılmıştır. BİA okul ve evde uygulanan bir programdır. BİA, Tarama/Tanılama, Sınıf ve Ev olmak üzere üç modülden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda, BİA’nın antisosyal davranışları önlemede etkili bir yöntem olduğu, programı uygulayan öğretmen ve ailelerin programın sonuçlarından memnun oldukları görülmüştür.

ReferencesPDF

Issue

Volume 6 No 1 (2014): International Journal of Early Childhood Special Education

Section

Research Articles

Copyright (c) 2020 International Journal of Early Childhood Special EducationThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

I accept that the Owner of International Journal of Early Childhood Special Education, the Editor, Associate Editors, Reviewers and the Editorial Board cannot be hold responsible regarding the scope, the findings, the discussion and conclusion of the manuscript submitted. I declare to the editorship of International Journal of Early Childhood Special Education that the manuscript is original and has not been published anywhere else or is not under evaluation process for any other journal. I approve that I grant International Journal of Early Childhood Special Education as the sole and exclusive right and license to publish for the full legal term of copyright of my manuscript concurring with article 5846 / 22-23-25 while I retain copyright in the work.